?> Hospodou roku 2006 je PPT › První Pivní Tramway ‹ První Pivní Tramway
První Pivní Tramway

První piwní tramway Jiřího „Bejčka“ Stehlíčka se stala HOSPODOU ROKU. Ocenění obdržela od Sdružení přátel piva, které udělovalo ceny 15. listopadu 2006 v Humpolci. Od roku 2005 je Sdružení přátel piva členem Evropského sdružení pivních spotřebitelů (EBCU), kde se snaží prosazovat zájmy českého pivovarnictví a získávat zkušenosti od podobně zaměřených organizací.

Sdružení přátel piva udílí své ceny pro nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti již od svého vzniku v roce 1990 a jedná se tak o nejstarší novodobou soutěž u nás, navíc dnes o jedinou spotřebitelskou. Ceny jsou rozdány každý rok zhruba v deseti kategoriích.

Výsledky roku 2006 na webu SPP